TAKUUEHDOT

Thulema myöntää vaneripäällysteisille kalusteille kahden vuoden takuun ja muille kalusteille viiden vuoden takuun, jonka katsotaan astuvan voimaan tuotteen luovutushetkellä.

Mikäli kyseisen ajan kuluessa ilmenee takuukorjauksen tarvetta, pyydämme ystävällisesti ottamaan yhteyttä lähimpään Thuleman jälleenmyyjään/edustajaan ja laatimaan kirjallisen reklamaation. Takuukorjausta varten on myös esitettävä ostokuitti, johon on merkitty osto- tai luovutuspäivämäärä ja tuotteen nimi.

Mikäli kyseessä on takuun piiriin kuuluva korjaus, Thulema suorittaa korjauksen yleensä paikan päällä asiakkaan luona. Mikäli tämä ei ole mahdollista, Thulema kuljettaa kalusteen omalla kustannuksellaan korjattavaksi soveltuvaan paikkaan. Mikäli korjaus ei kuulu takuun piiriin, ostaja maksaa korjauksen ja vaihdettavat osat. Mahdollisten erimielisyyksien ilmetessä tilataan riippumaton asiantuntijatarkastus, jonka kustannukset maksaa vahingon aiheuttanut osapuoli.

Takuu ei laajene koskemaan mekaanisia vikoja eikä veden tai lämmön aiheuttamia vikoja.

Takuu raukeaa, mikäli

  • kalustetta ei ole käytetty käyttötarkoituksen mukaisesti eikä käyttöohjeissa esitettyjä vaatimuksia ja suosituksia ole noudatettu
  • kalustetta on siirrelty takuuajan aikana, minkä seurauksena kaluste on vaurioitunut tai sen säädöt ovat muuttuneet
  • kalustetta on korjattu itse takuuajan aikana tai ostaja on huoltanut kalustetta väärin
  • kalusteeseen on lisätty siihen alun perin kuulumattomia osia
  • kaluste on vaurioitunut taitamattoman käsittelyn, säilytyksen tai kuljetuksen seurauksena.

Takuu ei kata

  • luonnollista kulumista ja haalistumista
  • tavanomaista kunnossapitoa, jonka tarpeellisuus ilmenee vasta käytön aikana (esim. kalusteen kiinnitysosien, kuten  kiristysruuvien, pulttien ja ruuvien, kiristäminen)
  • helposti hajoavia materiaaleja (lasi, keinotekoiset materiaalit jne.)
  • asiakkaan itse kalusteeseen asentamia sähkö- ja lisälaitteita.