RMK büroohoone

Asukoht: Tallinn
Valminud: 2013
Arhitektid: Reet Põime, Liisa Põime, Anu Põime, Andres Põime, Kristi Prinzmann, Lauri Kalm, Lauri Vaimel (Studio 3)
Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus

2013 parima avaliku ruumi preemia

RMK sooviks oli majas külalisi võõrustada, teha infopäevi, lasteüritusi ning anda linnainimestele infot matkaradade ja metsamajanduse kohta. Tellija esialgne nägemusi oli, et esimene korrus on alusmets, mis kasvab maja korruseid mööda üles liikudes puulatvadeks. Arhitektid realiseerisid selle pisut teisiti; sisustuses rakendati Eestis leitavaid puiduliike (suures osas mänd ja kask) ning lisaks varieeriti puidu viimistlust ja töötlusi.