Garantiitingimused

Alates toote üleandmisest annab Thulema spoonitud mööblile 2-aastase ja ülejäänud mööblile 5-aastase garantii. Garantiiremondi taotlemiseks peab ostja pöörduma lähimasse Thulema esindusse ning esitama kirjaliku pretensiooni ja ostu tõendava dokumendi, millel on märgitud ostmise või üleandmise kuupäev ja ostetud toote nimetus. Kui tegemist on garantii alla kuuluva juhuga, teeme parandustööd ostja juures kohapeal. Kui see ei ole võimalik, transpordime mööbli omal kulul parandustööde tegemiseks ettenähtud kohta. Kui taotlus pole õigustatud, tuleb remont ja vahetatavad detailid tasuda ostjal. Lahkarvamuste korral tellitakse sõltumatu ekspertiis, mille maksumuse hüvitab kahju põhjustanud pool. Garantii ei laiene mehaanilistele vigastustele, vee- ja kuumakahjustustele.

Garantii katkeb, kui

  • mööblit pole kasutatud vastavalt otstarbele ning kasutusjuhendi nõudeid ja soovitusi on eiratud;
  • garantiiaja jooksul on mööblit ümber paigutatud ning sellest tulenevalt on mööblit lõhutud või on reguleeringud paigast läinud;
  • mööblit on garantiiaja jooksul ise remonditud või ostja poolt valesti hooldatud;
  • mööblile on lisatud algselt mitte ettenähtud detaile;
  • kui mööbli vigastused on tekkinud selle oskamatu käsitlemise, hoidmise või transportimise tagajärjel.

Garantii alla ei kuulu

  • loomulik kulumine ja pleekimine;
  • hooldustööd, mille vajalikkus ilmnes alles garantiiajal;
  • kergesti purunevad materjalid (klaas, tehismaterjalid vms);
  • kliendi poolt mööblisse installeeritud elektri- ja lisaseadmed.